TOP PAGE
Company Name: HIRADO KOHSYO DANEMON KILN
Contact: Mr.Taiyo Nakazato
E-mail: info@kohsyo.co.jp
Tel: 81(0)956 30 8606
Fax: 81(0)956 30 8632
Address: 889 Mikawachi-chô, Sasebo-shi, Nagasaki 859-3155, JAPAN
HIRADO KOHSYO DANEMON KILN

photo by Yasuhiro Okawa